Ηλεκτρική κουτιαστή FF με κουμπί

Ηλεκτρική κουτιαστή FF με κουμπί από την εσωτερική της πλευρά, που απενεργοποιείται εάν κλειδωθεί εσωτερικά.

Διαθέσιμη σε αριστερή και δεξιά

Γενικά:

Αν από έξω προς τα μέσα (όπως μπαίνετε) η πόρτα ανοίγει προς τα δεξιά (δεξιόστροφα), θεωρείται δεξιά πόρτα. Αν ανοίγει προς τα αριστερά (αριστερόστροφα), τότε θεωρείται αριστερή πόρτα.

Για την καλύτερη εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε Cookies.