Κλειδαριά θωρακισμένης κυλίνδρου-κυλίνδρου 4 πύρροι κάτω γλώσσα κάτω πύρρος Securemme 2640

Κλειδαριά θωρακισμένης κυλίνδρου-κυλίνδρου 4 πύρροι κάτω γλώσσα κάτω πύρρος Securemme 2640 (απόσταση κέντρο γλώσσας με κέντρο κάτω πύρρου 6,5cm)

Διαθέσιμη σε:
κέντρο 75mm, 3 πίρους και κάτω γλώσσα
κέντρο 65mm, 3 πίρους και κάτω γλώσσα
κέντρο 75mm, 4 πίρους και κάτω γλώσσα
κέντρο 65mm, 4 πίρους και κάτω γλώσσα.

Για την καλύτερη εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε Cookies.