Κούφωμα PVC Classic+

Ιδανική λύση για πελάτες που αναζητούν υψηλής ποιότητας παράθυρα και πόρτες με προσιτή τιμή.

Οι κατασκευές στερεών έξι θαλάμων και διπλά φλάντζες με φλάντζες παρέχουν εξαιρετική θερμομόνωση και ηχομόνωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θάλαμοι: 5
Πλάτος κατασκευής: 74 mm
Στεγάνωση: Διπλή

Στάνταρντ Uf: 1.3 W/(m²K)
Μέγιστο Uf με STV® και IKD®: 1.1 W/(m²K)

Ug: 2.9 W/(m²K)÷0.5 W/(m²K)

Τυπικό Ug
DGU 4S: 1.3 W/(m²K)
DGU 4S+Ar: 1.0 W/(m²K)

Μέγιστο Ug με 45 mm TGU 4s+Ar: 0.6 W/(m²K)

Τυπικό Uw: 1.45÷1.25 W/(m²K)
Μέγιστο Uw με διάκενο PVC: 0.84 W/(m²K)

Ηχομόνωση: 47dB στο κούφωμα/έως 35 dB στο τζάμι

Για την καλύτερη εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε Cookies.