Κούφωμα PVC IQNova

Προηγμένα παράθυρα και πόρτες με μεγάλο κατασκευαστικό πλάτος, έξι θαλάμους προφίλ και τρία επίπεδα στεγανοποίησης από άκρο σε άκρο, εξασφαλίζοντας άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θάλαμοι: 6
Πλάτος Κατασκευής: 82.5mm
Στεγάνωση: Διπλό και Κεντρικό λάστιχο

Στάνταρντ Uf: 0.92 W/(m²K)
Μέγιστο Uf με STV® & IKD®: 0.89 W/(m²K)

Ug: 2.9 W/(m²K)÷0.5 W/(m²K)

Τυπικό Ug
DGU 4S: 1.3 W/(m²K)
DGU 4S+Ar: 1.0 W/(m²K)

Μέγιστο Ug με 48 mm TGU 4s/k/4s+Ar: 0.5 W/(m²K)

Τυπικό Uw: 1.25÷1.00 W/(m²K)
Μέγιστο Uw με διάκενο PVC: 0.71 W/(m²K)

Ηχομόνωση: 47dB στο κούφωμα/έως 35 dB στο τζάμι

Για την καλύτερη εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε Cookies.